TERMOTRÄ TRÄFIBERISOLERING

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall
för isolering av friska sunda hus som andas. 
Isolerar lika bra fuktigt som torrt. 

 
Vår miljömässigt hållbara isolering kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvaran består av förnyelsebar svensk skogsråvara och är dessutom återvinningsbar. Den utmärkta värmelagringskapaciteten ger jämnare inomhusklimat, varmare på vintern och svalare på sommaren, även den minimala konvektionen i materialet bidrar naturligtvis till detta. Att materialet inte irriterar huden eller ger några utslag tycker inte minst den som jobbar med Termoträ är mycket positivt. Termoträ innehåller inte några bindemedel eller dammbindemedel utan endast 5% ammoniumpolyfosfat till skydd mot brand.

Svenska Termoträ AB är idag ett stort litet företag med mer än 30 års erfarenhet från tillverkning, försäljning och installation av cellulosa lösullsisolering.


                                                                      
 

TERMOTRÄs PRODUKTEGENSKAPER

BRAND - skyddar träreglarna lika bra som stenull vid brand
FUKT - minskad kondensrisk i isolering och träreglar
MILJÖ - Halva CO2-utsläppen vid tillverkning jämfört med mineralull
ISOLERINGSFÖRMÅGA - isolerar lika bra fuktigt som torrt
RESULTATGARANTI - praktisk garanti på isoleringsvärdet ute i verkligheten
 
Termoträ grundades 1984 av Reidar Berglund, utbildad byggnads- och VVS-ingenjör. När han startade verksamheten hade han i många år arbetat som energirådgivare där han utvecklade energisparsystem för industrin samt även för små- och flerfamiljshus. Utvecklingen har förts framåt av Reidars idé om att utveckla gammal beprövad sågspåns-metod till det det är idag; en modern träfiberisolering, en ren naturprodukt gjord av samma råmaterial som t ex blöjor. Materialet har testats av oberoende institut och har visat sig uppfylla de förväntningar som fanns. Testinstitut som SP, Trätek, Boverket samt Miljö- och Yrkes-medicinska kliniken borgar för opartiska bedömningar. Samtliga bekräftar de egna resultaten om en miljömässigt hållbar, återvinningsbar och effektiv isolering. Till historien kan det t ex nämnas att det första svenska typgodkännandet för lösullsisoleringar i Sverige erhöll Svenska Termoträ 1993 efter nästan 10 års utvecklingsarbete.