Isoleringssystem

Tid är pengar! - Det tar dig ca 18 minuter att isolera perfekt med vårt isoleringssystem

 
Dessutom får du:
  • Inget spill

  • En dimension

  • Enklare lagerhållning och kalkylering

Leasingkostnad för hela systemet = en arbetsdag = 3.500 kr/månad
Bilden föreställer ett väggfack i kretsloppshuset Nydala, Umeå

.
Så här kan det se ut .............                - men så här ska det se ut.